خونه رویایی · روزانه نویسی

روز ۲۴۱- به انتظار طلوع

خیال خام رویا و دغدغه عصرهای زمستانی هم پایان یافت، حال بهانه نخندیدن و نرقصیدنت چیست؟! به به، عجب صبح بهاری دلانگیزی. همچین بهار قشنگ توی خونه هم اومده. سبزه سبز شده و کلی انرژی مثبت داره از سر و روی دنیا می باره. بله، بله می دونم…شاید فکر کنید این دیونه هست، توی هوای… Continue reading روز ۲۴۱- به انتظار طلوع